امتیاز مثبت
۰
 
نشست صمیمی آیت الله عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با دانشجویان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۴
کد مطلب: 5088
 
 
 
نشست صمیمی دکترعابدی بادانشجویان دانشکده مشهد
قرائت آقای مرتضی قربانی
خیر مقدم حجت الاسلام زارع مهرجردی رئیس دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
آیت الله دکتر احمد عابدی
نشست صمیمی دکترعابدی بادانشجویان دانشکده مشهد
دکتر احمد عابدی ریاست دانشگاه علوم و معارف قران کریم
نشست صمیمی دکترعابدی بادانشجویان دانشکده مشهد
Share/Save/Bookmark