امتیاز مثبت
۰
 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم برگزار کرد؛
نمایشگاه فهرست نسخ خطی کتابخانه‌های ایران و جهان
نمایشگاه فهرست نسخ خطی کتابخانه های ایران و جهان با رویکرد تفسیر و علوم قرآنی به مدت سه روز در هفته جاری در این دانشکده بر پا شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۳
کد مطلب: 1994
 
 
 
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
نمایشگاه فهرست نسخ خطی در دانشکده تفسیر و معارف قرآن
Share/Save/Bookmark