امتیاز مثبت
۱
 
برپایی اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه
اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۰
کد مطلب: 10324
 
 
اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده مراغه
به گزارش ایحا، اردوی زیارتی دانشجویی به امامزاده چکان، برای خواهران و برادران دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
 
اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده مراغه
اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده مراغه
اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده مراغه
اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده مراغه
اردوی زیارتی برای دانشجویان دانشکده مراغه
Share/Save/Bookmark