امتیاز مثبت
۱
 
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده علوم قرآنی قم با حضور پنج دانشجوی مقطع دکتری به صورت حضوری در این دانشکده برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۱
کد مطلب: 11044
 
 
به گزارش ایحا، آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده علوم قرآنی قم با حضور پنج دانشجوی مقطع دکتری به صورت حضوری در این دانشکده برگزار شد.
 
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
Share/Save/Bookmark