امتیاز مثبت
۲
 
برگزاری جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۳
کد مطلب: 9741
 
 
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از مراغه، جلسه شورای اساتید با حضور دکتر محمدی راد، رئیس دانشکده علوم قرآنی مراغه، اعضای هیأت علمی و اساتید مدعوّ در محل سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی مراغه، برگزار شد.
در این جلسه مباحث مربوط به حوزه آموزشی و پژوهشی مطرح و هر یک از اساتید، نظرات خود را بیان کردند.
 
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه شورای اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه
Share/Save/Bookmark